ინვესტორთათვის

ფონდის შესახებ:

 • დაფუძნდა 2011 წელს
 • 100% სახელმწიფო საკუთრება
 • არსებული კაპიტალი: 1 მლრდ.
 • Fitch Ratings BB- (Outlook Stable)

პრიორიტეტული სექტორები:

 • აგრობიზნესი
 • ენერგეტიკა
 • ინფრასტრუქტურა & ლოგისტიკა
 • წარმოება
 • უძრავი ქონება & ტურიზმი

ორი ძირითადი მიმართულება:   

 • სტრატეგიული მართვა
 • საინვესტივიო საქმიანობა

პარტნიორობის პრინციპები:

 • კომერციულად მომგებიანი პროექტი
 • ფონდის წილი: კაპიტალში მაქსიმუმ 50%
 • პროექტში გამოცდილი პარტნიორის და/ან ოპერატორის არსებობა
 • პროექტიდან გამოსვლის ნათელი სტრატეგია (3-7 წელი)