„საპარტნიორო ფონდის“ აღმასრულებელი დირექტორი
აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე
საინვესტიციო დეპარტამენტის დირექტორი
ფინანსური დირექტორი
იურიდიული დეპარტამენტის დირექტორი
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის დირექტორი
პროექტების მონიტორინგისა და შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი
საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი
საერთაშორისო ურთიერთობებისა და პროტოკოლის სამსახური უფროსი
მთავარი ბუღალტერი
რისკების მართვისა და ანალიტიკური სამსახურის უფროსი