„საპარტნიორო ფონდის“ აღმასრულებელი დირექტორი
.
საინვესტიციო დეპარტამენტის დირექტორი
.
ფინანსური დირექტორი

.
იურიდიული დეპარტამენტის დირექტორი
.
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის დირექტორი
.
პროექტების მონიტორინგისა და შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი
.
საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი
.
საერთაშორისო ურთიერთობებისა და პროტოკოლის სამსახური უფროსი
მთავარი ბუღალტერი

.
რისკების მართვისა და ანალიტიკური სამსახურის უფროსი
.