სასტუმრო „Best Western Kutaisi“

სტატუსი:
პროექტის ღირებულება:
USD$ 3Mln

პირველი ბრენდირებული სასტუმრო ქუთაისში. „საპარტნიორო ფონდისა“ და „Capitol Holding“-ის ერთობლივი პროექტი.

  • პირველი სამ ვარსკვლავიანი ბრენდირებული სასტუმრო ქუთაისში
  • ოთახების რაოდენობა: 45
  • ოპერატორი: Best Western (ფრანჩიზა)
  • პროექტის ღირებულება: 3 მლნ. აშშ დოლარი
  • ფონდის თანამონაწილეობა: კაპიტალის 49%
  • პარტნიორის: Capitol Holding (საქართველო)