გარდაბნის თბოელექტროსადგური

სტატუსი:
დასრულებული
პროექტის ღირებულება:
USD$ 233 M
  • კომბინირებული ციკლის თბოელექტროსადგური
  • დადგული სიმძლავრე: 239 მგვტ
  • მარგი ქმედების კოეფიციენტი: 54%
  • პროექტის ღირებულება: 233 მლნ. აშშ დოლარი
  • ფონდის თანამონაწილეობა: კაპიტალის 49%
  • EPC კონტრაქტორი: ჩალიკ ენერჯი (თურქეთი)