რაჭის ტურისტული განვითარება

სტატუსი:
მიმდინარე პროექტი
პროექტის ღირებულება:
USD 60 მლნ

პროექტი რაჭის რეგიონში სამი მთავარი კურორტის: შაორის, უწერასა და შოვის განვითარებას ისახავს მიზნად.