რაჭის ტურისტული განვითარება

სტატუსი:
მიმდინარე პროექტი
პროექტის ღირებულება:
USD $ $60 M

პროექტი რაჭის რეგიონში სამი მთავარი  კურორტის: შაორის, უწერასა და შოვის განვითარებას ისახავს მიზნად.