აგურის ქარხანა

სტატუსი:
მიმდინარე პროექტი
პროექტის ღირებულება:
USD1.5m

აგურის ქარხანა