ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტი

სტატუსი:
მიმდინარე პროექტი
პროექტის ღირებულება:
96 მ გელ

ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტი