ენერგეტიკა
კომბინირებული ციკლის თბოელექტროსადგური დადგული სიმძლავრე: 239 მგვტ მარგი ქმედების კოეფიციენტი: 54% პროექტის ღირებულება: 233 მლნ. აშშ დოლარი ფონდის თანამონაწილეობა: კაპიტალის 49% EPC კონტრაქტორი: ჩალიკ ენერჯი (თურქეთი)
ენერგეტიკა
რეზერვუარის ტიპის ჰიდროელქტროსადგური დადგმული სიმძლავრე: 280 მგვტ პოტენციური გამომუშავება: 1,194 კვტ/სთ საინვესტიციო მოცულობა: 1მლრდ. აშშ დოლარი ფონდის თანამონაწილეობა: კაპიტალის 10% პარტნიორი: K-Water (სამხრეთ კორეა) სესხი: EBRD, ADB, EIB, Sace, KDB
ენერგეტიკა
ჩამონადენზე მომუშავე ჰიდროელექტროსადგური დადგმული სიმძლავრე: 10 მგვტ პოტენციური გამომუშავება: 46 კვტ/სთ საინვესტიციო მოცულობა: 12 მლნ. აშშ დოლარი ფონდის თანამონაწილეობა: კაპიტალის 49% პარტნიორი: Hydrolea LLC (ბულგარეთი)