ენერგეტიკა
„საპარტნიორო ფონდისა“ და საქართველოს გაზისა და ნავთობის კორპორაციის ერთობლივი პროექტი. გარდაბნის კომბინირებული ციკლის გაზზე მომუშავე თბოელექტროსადგურის მშენებლობა თურქულმა კომპანია ჩალიკ ენერჯიმ განახორციელა.
ენერგეტიკა
„საპარტნიორო ფონდისა“ და კორეული კომპანია „K-Water“-ის ერთობლივი პროექტი სვანეთში. რეზერვუარის ტიპის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობას იტალიური კომპანია „სალინი“ ახორციელებს .