სოფლის მეურნეობა
„საპარტნიორო ფონდისა“ და ესპანელი პარტნიორების ერთობლივი პროექტი, რომელიც ქართული უნიკალური მთის ღორისგან პირველად საქართველოში ჰამონის წარმოებასა და ხორცპროდუქტების გადამამუშავებელი ულტრათანამედროვე საწარმოს შექმნას გულისხმობს. პროექტი შვიდი ეტაპისგან შედგება.
სოფლის მეურნეობა
კომპანია „Food Ventures“-თან ერთად დააფინანსა სალათის ფურცლის და სხვა ბოსტნეულის სასათბურე მეურნეობის გაფართოება და დამატებითი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა 1.4 ჰექტარზე. სათბური არის ჰიდროპონიკის ტიპის, რომელიც აღჭურვილია თანამედროვე ტექნოლოგიებით.
სოფლის მეურნეობა
„საპარტნიორო ფონდისა“ და კომპანია ვანრიკის ერთობლივი პროექტი გურიაში. გაშენდა ლურჯი მოცვის პლანტაციები და შეიქმნა პროდუქტის დახარისხება-შენახვისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურა. მოცვის მთლიანი მოსავლის 90 პროცენტი ექსპორტზე გადის.
სოფლის მეურნეობა
„საპარტნიორო ფონდისა“ და კომპანია „გეოფარმის“ ერთობლივი პროექტი ქვემო ქათლში. კომპლექსი აღჭურვილია ცნობილი კომპანია „Big Dutchman“-ის მიერ წარმოებული მანქანა-დანადგარებით.
სოფლის მეურნეობა
„საპარტნიორო ფონდისა“ და ჩინური კომპანია „ჰანთანგიუანის საერთაშორისო ჰოლდინგ ჯგუფის” ერთობლივი პროექტი დასავლეთ საქართველში. პროექტი რამდენიმე საფეხურს მოიცავს.