ანა ეფრემიძე

საინვესტიციო ოფიცერი
.

ანა ეფრემიძე სს „საპარტნიორო ფონდში“ საინვესტიციო ოფიცრის პოზიციას 2018 წლიდან იკავებს.

2017-2018 წლებში ანა ეფრემიძე აუდიტორულ კომპანია “Deloitte and Touche”-ის საქართველოს ფილიალში მუშაობდა, საბანკო და საწარმოო სექტორების მიმართულებით.

2015-2017 წლებში ანა ეფრემიძე აუდიტორული კომპანია „Earst&Young“-ის საქართველოს ფილიალში მუშაობდა, ვაჭრობისა და მომსახურების სექტორების მიმართულებით.

2015 წელს მან საქართველოს თავისუფალი უნივერსიტეტის ბაკალავრის ხარისხი აიღო ბიზნეს ადმინისტრირებისა და ფინანსების მიმართულებით.

2015 წლიდან ანა ეფრემიძე სერტიფიცირებულ ნაფიც ბუღალტერთა ასოციაციის (ACCA) წევრია.