სიმინდის ზეთის ქარხანა

სტატუსი:
მიმდინარე პროექტი
პროექტის ღირებულება:
USD 3 m

სიმინდის ზეთის ქარხანა