საკონტაქტო ინფორმაცია

public@fund.ge

info@fund.ge

(+995) 322 99 04 48

ვ. ბერიძის 6, თბილისი 0108, საიდენტიფიკაციო ნომერი: 404404550