2021 წლის აუდიტირებული კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება


2021 წლის აუდიტირებული ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება


2020 წლის აუდიტირებული კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება


2020 წლის აუდიტირებული ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება


2019 წლის აუდიტირებული კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება


2019 წლის აუდიტირებული ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება


2018 წლის აუდიტირებული ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება


2018 წლის აუდიტირებული კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება


2017 წლის აუდიტირებული ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება


2017 წლის აუდიტირებული კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება


2016 წლის აუდიტირებული კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება


2015 წლის აუდიტირებული კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება


2014 წლის აუდიტირებული კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება


2013 წლის აუდიტირებული კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება


2012 წლის აუდიტირებული კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება


2011 წლის აუდიტირებული კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება