ენერგეტიკა
„საქართველოს განვითარების ფონდისა“ და საქართველოს გაზისა და ნავთობის კორპორაციის ერთობლივი პროექტი. გარდაბის კომბინირებული ციკლის გაზზე მომუშავე თბოელექტროსადგური უახლესი ტექნოლოგიებით აღჭურვილი 230 მეგავატის სიმძლავრის ენერგოკომპანიაა.
ენერგეტიკა
რეზერვუარის ტიპის ჰიდროელექტროსადგური ნენსკრა „საქართველოს განვითარების ფონდისა“ და კორეული კომპანია „K-Water“-ის ერთობლივი პროექტია სვანეთში.