სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე
სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე
სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი/აუდიტის კომიტეტის თავმჯდომარე
სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი/აუდიტის კომიტეტის წევრი
სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი/აუდიტის კომიტეტის წევრი