„საპარტნიორო ფონდის“ აღმასრულებელი დირექტორი

აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე
აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე
ფინანსური დეპარტამენტის დირექტორი
საინვესტიციო დეპარტამენტის დირექტორი
იურიდიული დეპარტამენტის დირექტორი
პროექტების მონიტორინგისა და შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის დირექტორი

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი

საერთაშორისო ურთიერთობებისა და პროტოკოლის სამსახური უფროსი
მთავარი ბუღალტერი

რისკების მართვისა და ანალიტიკური სამსახურის უფროსი