„საპარტნიორო ფონდის“ აღმასრულებელი დირექტორი

„საპარტნიორო ფონდის“ აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელი
„საპარტნიორო ფონდის“ აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელი
ფინანსური დირექტორი


საინვესტიციო დეპარტამენტის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი
იურიდიული დეპარტამენტის დირექტორი

ადმინისტრაციული დეპარტამენტის დირექტორი

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი

საერთაშორისო ურთიერთობებისა და პროტოკოლის სამსახური უფროსი
მთავარი ბუღალტერი

რისკების მართვისა და ანალიტიკური სამსახურის უფროსი