29 12 2015 მაესტრო ბიზნეს კონტაქტი 18 30

27 ოქტ 2016

საპარტნიორო ფონდი დამწყები ბიზნესების დაფინანსებას

12 01 2016 მაესტრო ბიზნეს კონტაქტი 12 30

27 ოქტ 2016

რომელი პროექტი შეიძლება დაიწყოს 2016 წელს? – „საპა

05 02 2016 ჯიდიესი 20 30

24 ოქტ 2016

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, სოფელ რუხში საპარტნიორო

08 02 2016 I არხი ეკონომეტრი

24 ოქტ 2016

საპარტნიორო ფონდმა ზუგდიდის რაიონის სოფელ რუხში სა

09 02 2016 I არხი ეკონომეტრი

24 ოქტ 2016

ორხევში ფარმაცევტული ქარხნის აშენებით საპარტნიორო

10 02 2016 I არხი ეკონომეტრი

24 ოქტ 2016

3 წლიანი განსჯის შემდეგ მთავრობამ საპატრნიორო ფონდ

11 02 2016 იმედი ქრონიკა 17 00

24 ოქტ 2016

სამედიცინო განვითარების პროექტებზე იმსჯელეს დღეს ს

11 02 2016 მაესტრო ბიზნეს კონტაქტი 12 30

24 ოქტ 2016

საქართველოს განვითარების კორპორაციის კანოპროექტი ქ

12 02 2016 I არხი მოამბე 09 00

24 ოქტ 2016

საპარტნიორო ფონდმა სამედიცინო კლინიკების განვითარე

13 02 2016 რუსთავი 2 ბიზნესკურიერი

24 ოქტ 2016

ფარმაცევტულმა კომპანიამ „ჰუმანითი ჯორჯიამ“ წამყვან

16 02 2016 I არხი ეკონომეტრი

24 ოქტ 2016

ფარმაცევტულმა კომპანიამ „ჰუმანითი ჯორჯიამ“ წამყვან

20 02 2016 რუსთავი 2 კურიერი 15 00

24 ოქტ 2016

სოფელ რუხში საზოგადოებრივი ცენტრი გაიხსნა. სახელმწ