ზურაბ ხოჯაშვილი

საინვესტიციო ოფიცერი

ზურაბ ხოჯაშვილი სს „საპარტნიორო ფონდს“ საინვესტიციო ოფიცრის თანამდებობაზე 2019 წელს შეუერთდა.

2018-2019 წლებში ზურაბ ხოჯაშვილი მუშაობდა ფინანსურ ანალიტიკოსად „საქართველოს დარგობრივი და რეგიონული განვითარების კომპანიაში“.

2016-2018 წლებში იგი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში უმცროსი პროექტების მენეჯერის პოზიციაზე მუშაობდა. ასევე, იგი მონაწილეობას იღებდა „საქართველოს ეკონომიკის განვითარების ფორუმის“ ორგანიზებაში.

2016 წელს ზურაბ ხოჯაშვილმა აშშ-ის ბენტლის უნივერსიტეტში (ბოსტონი) მიიღო ბაკალავრის ხარისხი ბიზნეს ადმინისტრირებაში.

ფლობს ინგლისურ და რუსულ ენებს.