ნათია ლომიძე

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანალიზისა და ანგარიშგების დეპარტამენტის დირექტორი

ნათია ლომიძე ბუღალტრული აღრიცხვის, ანალიზისა და ანგარიშგების დეპარტამენტის დირექტორად 2024 წლის იანვრიდან მუშაობს.
ფონდის გუნდს იგი 2011 წლიდან შეუერთდა , მთავარი ბუღალტრის პოზიციაზე.


მას ფინანსური მიმართულებით მუშაობის 12-წლიანი გამოცდილება აქვს. კერძოდ, 2003-2006 წლებში მუშაობდა სატელეკომუნიკაციო კომპანიებში ფინანსურ მენეჯერად, 2007-2008 წლებში – უძრავი ქონების საინვესტიციო კომპანიაში მთავარ ბუღალტრად, ხოლო 2009-2011 წლებში სს „საქართველოს რკინიგზაში“ ფინანსური დირექტორის მოადგილის პოზიციას იკავებდა.


დამთავრებული აქვს ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრიატი და მაგისტრატურა ფინანსებისა და საბანკო საქმის სპეციალობით. მიღებული აქვს თავისუფალი უნივერსიტეტის (ESM) მაგისტრის ხარისხი ბიზნესის ადმინისტრირებასა და მართვაში.


გავლილი აქვს ნაფიც ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის (ACCA) პროფესიული სერტიფიცირების პროგრამა და სხვადასხვა კურსი საგადასახადო აღრიცხვიანობის მიმართულებით.