ბესიკ ბუგიანიშვილი

აღმასრულებელი დირექტორი დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე

საიტი მუშაობს საცდელ რეჟიმში