გარდაბნის თბოელექტროსადგური

სტატუსი:
დასრულებული
პროექტის ღირებულება:
$233 მლნ

„საქართველოს განვითარების ფონდისა“ და საქართველოს გაზისა და ნავთობის კორპორაციის ერთობლივი პროექტი. გარდაბის კომბინირებული ციკლის გაზზე მომუშავე თბოელექტროსადგური უახლესი ტექნოლოგიებით აღჭურვილი 230 მეგავატის სიმძლავრის ენერგოკომპანიაა, რომლის მშენებლობა 2014 წლის იანვარში დაიწო, 2015 წლის ივლისში კი ის ექსპლუატაციაში შევიდა. გარდაბნის კომბინირებული ციკლის თბოელექტროსადგურის მშენებლობა თურქულმა კომპანია ჩალიკ ენერჯიმ განახორციელა და თბოსადგური განსაკუთრებულ როლს თამაშობს ქვეყნის ენერგეტიკული უსაფრთხოებისა და დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფაში.

  • მარგი ქმედების კოეფიციენტი: 56%
  • ფონდის თანამონაწილეობა: კაპიტალის 49%