სოფლის მეურნეობა
„საქართველოს განვითარების ფონდისა“ და ესპანური კომპანია „Deraza Iberico S.L.“-ის შვილობილი კომპანია „Native Georgian“-ის მხარდაჭერით, ხორციელდება პროექტი, რომელიც ქართული უნიკალური მთის ღორისგან პირველად საქართველოში ხამონის წარმოებასა და ხორცპროდუქტების გადამამუშავებელი ულტრათანამედროვე საწარმოს შექმნას გულისხმობს.
სოფლის მეურნეობა
„საქართველოს განვითარების ფონდისა“ და ჰოლანდიური კომპანია „Food Venture“-ის ერთობლივი პროექტი იმერეთში. ასევე, პროექტის პარტნიორები არიან ჰოლანდიური კომპანია „Food venture B.V“, „თიბისი ჯგუფი" და Georgian Fresh holding B.V, რომლებმაც სასათბურე მეურნეობის განვითარების ოპერირების მიზნით, „შპს იმერეთი გრინერი" დააფუძნეს.
სოფლის მეურნეობა
„საქართველოს განვითარების ფონდისა“ და კომპანია ვანრიკის ერთობლივი პროექტი გურიაში. გაშენდა ლურჯი მოცვის პლანტაციები და შეიქმნა პროდუქტის დახარისხება-შენახვისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურა.
სოფლის მეურნეობა
„საქართველოს განვითარების ფონდისა“ და კომპანია „გეოფარმის“ ერთობლივი პროექტი ქვემო ქართლში. მეცხოველეობის სანაშენე კომპლექსი აღჭურვილია ცნობილი კომპანია „Big Dutchman“-ის მიერ წარმოებული მანქანა-დანადგარებით.
სოფლის მეურნეობა
„საქართველოს განვითარების ფონდისა“ და ჩინური კომპანია „ჰანთანგიუანის საერთაშორისო ჰოლდინგ ჯგუფის” ერთობლივი პროექტი დასავლეთ საქართველში.