რაჭის ტურისტული განვითარება

სტატუსი:
მიმდინარე პროექტი
პროექტის ღირებულება:
$60 მლნ

პროექტი რაჭის რეგიონში სამი მთავარი კურორტის: შაორის, უწერასა და შოვის განვითარებას ისახავს მიზნად. მომზადებულია საინვესტიციო პროექტი. აქტიურად მიმდინარეობს ინვესტორის მოძიება.